aa

Picture

KTÜ AB KULÜBÜNÜN AMACI

......2007 yılında faaliyetlerine başlayan KTÜ Avrupa Birliği Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının, Avrupa Birliği gündemi içinde, bilgiye dayalı, somut politika üretmelerine katkıda bulunmak, öğrenci ve çalışanlarını konu hakkında bilgilendirmek, bu alanda bilinç oluşturarak AB hakkında araştırmalar yapmak, yeni iletişim ağları oluşturarak proje yaratma sürecine katkıda bulunmak ve AB ile ilgili farklı yaklaşımları aynı platformda buluşturmak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız......

......Bu amaçlar doğrultusunda KTÜ Avrupa Birliği Kulübü, AB eğitim ve ekonomi politikaları başta olmak üzere benzer birçok konuda konferans ve seminerler düzenleyecektir ve AB ile ilgili Türkiye de ve Uluslararası platformda düzenlenen konferans ve seminerlere başta kulüp üyeleri katılmak üzere burada yapılan faaliyetleri üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarına duyuracak Bunun yanı sıra, AB merkezli değişim programları konusunda da okulumuz öğrencilerinin sorularına yanıtlar arayacak, aynı doğrultuda çalışan diğer üniversite kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları ile mevcut iletişim ağları sayesinde ulusal veya uluslararası projelere katılacaktır......

aa